צור קשר: 04-9922575

Online Store Theme Logo

כל-בו לבניין

מקטפת אבוקדו

ביקורות

מקטפת אבוקדו מפלדה מחושלת
127mm) 5")

Soc
ביקורות תיאור מוצר

ביקורות

תיאור מוצר

מקטפת אבוקדו מפלדה מחושלת
127mm) 5")