צור קשר: 04-9922575

Online Store Theme Logo

כל-בו לבניין

פוליאור ללוחות ביה“ס

ביקורות

  • יוצר שכבה קשה ובלתי-מבריקה עליה ניתן לכתוב בגיר ולמחוק בקלות בעזרת מטלית
  • ייבוש מהיר
  • כושר כיסוי 8-10 מ''ר / ליטר (בשכבה אחת)
  • לצביעה פנימית וחיצונית

Soc
ביקורות תיאור מוצר

ביקורות

תיאור מוצר

  • יוצר שכבה קשה ובלתי-מבריקה עליה ניתן לכתוב בגיר ולמחוק בקלות בעזרת מטלית
  • ייבוש מהיר
  • כושר כיסוי 8-10 מ''ר / ליטר (בשכבה אחת)
  • לצביעה פנימית וחיצונית